Da li dečiji modeli moraju biti visoki?

Za razliku od modeliranja za odrasle, dečiji modeli ne moraju biti određene visine, niti su im potrebna posebna merenja.