Kako odabrati pravu modnu agenciju?

Prilikom odabira modne agencije treba uzeti u obzir koliko modnih agencija postoji na tržištu. Godine rada garantuju Vam kvalitet i uspeh u ovom poslu.

Što duže neka agencija opstaje na tržištu, kao što je slučaj sa modnom Agencijom SNOB, to je pokazatelj da ona aktivno radi i ima načina da obezbedi posao za svoje modele.

Treba obratiti pažnju na to da li agencija sarađuje sa producentskim kućama, koje snimaju reklame, i da li organizuje, ili bar sarađuje sa organizatorima modnih revija, kako bi modelima pružila mogućnost da rade.