Koliko slika treba poslati agenciji za modeling?

Dovoljno da im pokažete da znate šta radite. Ako vam treba broj, bar 10 bi trebalo da bude dobro, ali 20 bi bilo bolje. I to od najmanje 3 različita fotografa.

I, ako možete da čuvate tajnu, idite u agenciju i pitajte ih koga preporučuju.