Šta me čini dobrim modelom?

Šta me čini dobrim modelom?


pouzdan, organizovan i tačan. samopouzdani, pozitivni i uporni. sposoban da se nosi sa kritikom i odbijanjem. strpljivost; možda ćete morati da zadržite određenu pozu ili da čekate duže vreme.