Šta je potrebno da bi kandidat prošao audiciju / kasting?

Osnova je minimum negovanog fizičkog izgleda, što se pre svega odnosi na starije kandidate.

Što se mlađih tiče, neophodno je da dete bude samostalno, da može da hoda pred publikom bez nervoze i straha.

Što se izgleda tiče, to zavisi od trenutnih potreba tržišta.

Nekada je veća potreba za tamnoputom decom, nekada se traže plava ili crvenokosa deca.