Da li dečiji modeli moraju biti visoki?

Dečji modeli ne moraju biti određene visine ili veličine. Njihova merenja će odrediti za koju starosnu grupu se bave.

Od dece se takođe ne zahteva da imaju savršene zube; naprotiv, deca su generalno favorizovana kada imaju bilo kakvu neobičnost koja se smatra slatkom.